Terms of Use

Điều khoản sử dụng

Tổng quan về chuyentranphu.edu.vn

Chuyentranphu.edu.vn là một trang web cung cấp thông tin về nhiều lĩnh vực như tin tức, truyền thông, giải trí, du lịch, thể thao, ẩm thực, và nhiều lĩnh vực khác.

Dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên

Trang web này được dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Nếu bạn chưa đủ tuổi, vui lòng không sử dụng trang web này và không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang web chuyentranphu.edu.vn là chính xác, đầy đủ, hoàn toàn đáng tin cậy, và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web này.

Tin tưởng vào thông tin trên trang web

Việc sử dụng thông tin trên trang web chuyentranphu.edu.vn là trách nhiệm của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn tự đánh giá thông tin trên trang web và không nên dựa hoàn toàn vào nó để đưa ra quyết định quan trọng.

Sử dụng cấm của trang web

Việc sử dụng trang web chuyentranphu.edu.vn để thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền riêng tư, hoặc gây ảnh hưởng xấu đến chủ sở hữu trang web là không được chấp nhận. Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ và chấm dứt quyền truy cập của người dùng nếu phát hiện vi phạm các điều khoản này.

Nội dung mà bạn đưa lên trang web

Bạn có thể đăng tải nội dung lên trang web chuyentranphu.edu.vn. Tuy nhiên, bạn phải đảm bảo rằng nội dung mà bạn đăng tải không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trên website chuyentranphu.edu.vn (“Dịch vụ”) chỉ dành cho mục đích thông tin chung. chuyentranphu.edu.vn không chịu trách nhiệm về những sai sót, thiếu sót trong nội dung trên Dịch vụ.

Sự phụ thuộc vào thông tin trên trang web

Thông tin được cung cấp trên Dịch vụ chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Nó không nhằm mục đích làm cơ sở cho các lời khuyên pháp lý, y tế, tài chính hoặc tư vấn chuyên nghiệp khác.

Việc sử dụng trang web bị cấm

Bạn không được sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào. Bạn đồng ý không sao chép, sao chép, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, việc sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập Dịch vụ hoặc bất kỳ liên hệ nào trên trang web mà Dịch vụ được cung cấp mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chuyentranphu .edu.vn.

Nội dung mà bạn cung cấp trên trang web

Bằng cách gửi nội dung cho chuyentranphu.edu.vn, bạn cấp cho chuyentranphu.edu.vn giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại trên toàn thế giới để sử dụng, lưu trữ, hiển thị, tái tạo, sửa đổi, tạo phái sinh hoạt động, thực hiện và phân phối nội dung của bạn trên Dịch vụ chỉ nhằm mục đích vận hành, phát triển, cung cấp và sử dụng Dịch vụ.

Tranh chấp

Bạn đồng ý rằng mọi tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan dưới bất kỳ hình thức nào đến việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc, thay vì tại tòa án.

Miễn trừ và Khả năng bị chia cắt

Việc chuyentranphu.edu.vn không thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong Điều khoản sử dụng này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này bị tòa án có thẩm quyền cho là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, thì điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc giới hạn ở mức tối thiểu sao cho các điều khoản còn lại của Điều khoản sử dụng này sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu lực.

Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản Sử dụng này, cùng với Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chuyentranphu.edu.vn liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Trong mọi trường hợp, chuyentranphu.edu.vn hoặc các chi nhánh của nó sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ, ngay cả khi chuyentranphu.edu.vn đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho chuyentranphu.edu.vn và các chi nhánh của nó không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm các Điều khoản này sử dụng hoặc việc bạn vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba.

Bảo vệ DMCA

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn cho rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách vi phạm bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được cung cấp trên trang web của chúng tôi.