Privacy Policy

Chính sách bảo mật cho trang web chuyentranphu.edu.vn

Thông tin cá nhân: Cách chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khi bạn sử dụng trang web chuyentranphu.edu.vn. Các thông tin này bao gồm tên, địa chỉ email và các thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các thông tin này để cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho bạn và để giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web chuyentranphu.edu.vn, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies theo chính sách bảo mật này.

Yêu cầu chủ đề dữ liệu là gì?

Nếu bạn muốn yêu cầu chúng tôi xem xét, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể gửi yêu cầu đó tới chúng tôi qua email hoặc qua trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn và phản hồi lại trong thời gian sớm nhất có thể.

Khách hàng & Nhà cung cấp

Chúng tôi thu thập thông tin từ khách hàng và nhà cung cấp để cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho bạn và để giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn để giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ của chúng tôi và không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

Khách truy cập trang web

Chúng tôi thu thập thông tin không định danh về khách truy cập trang web để cải thiện trang web và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân không đồng ý của khách truy cập.

Ứng viên

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của ứng viên để đánh giá ứng viên cho các vị trí việc làm trong công ty của chúng tôi. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của ứng viên cho mục đích tuyển dụng và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của ứng viên.

Chính sách riêng tư đối với trẻ em

Trang web chuyentranphu.edu.vn không phù hợp với trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu phát hiện bất kỳ thông tin nào được thu thập từ trẻ em dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ xóa ngay lập tức thông tin đó khỏi hệ thống của mình.

Yêu cầu chủ đề dữ liệu là gì?

Nếu bạn muốn yêu cầu chúng tôi xem xét, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể gửi yêu cầu đó tới chúng tôi qua email hoặc qua trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn và phản hồi lại trong thời gian sớm nhất có thể.

Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng trang web chuyentranphu.edu.vn, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn theo chính sách bảo mật này.

Các thay đổi về chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này. Nếu chúng tôi thay đổi chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang web của chúng tôi.

Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng trang web chuyentranphu.edu.vn, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn theo chính sách bảo mật này.

Các thay đổi về chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này. Nếu chúng tôi thay đổi chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc băn khoăn nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc thông tin liên lạc khác được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi rất quan tâm đến quyền riêng tư và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và người sử dụng trang web của chúng tôi.