About Us

Giới thiệu về chúng tôi

Trường chuyên Trần Phú là một trang web cung cấp thông tin về nhiều lĩnh vực của tin tức, truyền thông, giải trí, du lịch, thể thao và ẩm thực.

Chúng tôi cũng là diễn đàn học sinh liên khóa Chuyên Trần Phú – Hải Phòng. Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Trần Phú của chúng tôi có địa chỉ tại PHỐ Trần Phú, Hải Phòng, Việt Nam.

Địa chỉ liên hệ của chúng tôi:

  • Trang web: chuyentranphu.edu.vn
  • Địa chỉ: 12 Hải Phòng
  • Điện thoại: +84 31 383 6604
  • Fax: +84 31 3836 604
  • Email: Dearionpeacs536@gmail.com

Thông tin liên hệ

Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến trang web chuyentranphu.edu.vn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ và số điện thoại được cung cấp ở trên hoặc gửi email cho chúng tôi.